GRADE 1 ANCHOR DAY

Walvisbaai Privaat Hoërskool is vanjaar 59 jaar oud. Ons het in 2013 'n nuwe tradisie by die skool begin toe die Anker toring by die skool opgerig is.

Walvisbaai Privaat Hoërskool is 'n anker in enige kind betrokke by hierdie skool se lewe.As ons dink aan 'n boot wat deur middel van 'n ketting geanker is, so is elke leerlinge geanker aan hierdie skool deur middel van al die skakels wat deel uitmaak van die ketting, soos Godsdiens, die onderwyspersoneel, ons ouers, ons pragtige leerlinge en al die geleenthede wat aangebied word by Walvisbaai Privaat Hoërskool.Alles maak deel uit van die balans wat nodig is om 'n kind voor te berei vir die wêreld daar buite.

Die graad 1 leerlinge het hierdie nuwe Anker-tradisie visiueel uitgebeeld as die begin van 'n nuwe pad, 'n pad as deel van hierdie wonderlike en pragtige skool. Die Direksie, Skoolhoof asook Onderwyspersoneel gee ook hiermee aan elke graad 1 ouer en leerling die versekering dat ons voluit die pad saam met u kind gaan stap.Sterkte en alle voorspoed vir die volgende 12 jaar.Walvis Bay Private High School is 54 years old this year.

WBPHS started a new tradition in 2013 when an anchor tower was erected at the school. Walvis Bay Private High School is an anchor in any learner involved in WBPHS’s life.If we think of a boat that is anchored through a chain, so are everyone involved at WBPHS anchored at the school, all through links such as religion, the teaching staff, our parents, our beautiful learners and all the opportunities offered by the school.Everything is part of the balance needed for a child to prepare for the outside world.

For the Grade 1 and 8 learners this new Anchor tradition were visually portrayed as the beginning of a new path, a path as part of this wonderful and beautiful school . The Board of Directors, Principal and Staff of WBPHS would like to commit ourselves in guiding your grade 1 or grade 8 child to the best of our abilities through his/her school years.

Anchor Tower.JPG
13.jpg
43.jpg
59.jpg
51.jpg